Za one koji ne pristaju na kompromise, barem kada su veličina i snaga multiala u pitanju - Supertool 300!