Sa svojim izmjenjivim oštricama i rezačem žica od visokokvalitetnog čelika - Surge je stvoren za teške poslove!